ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
TURKŲ DIASPOROS ANTREPRENERIŠKUMAS RUMUNIJOJE - TILTAS Į BENDRĄ EKONOMINĘ PLĖTRĄ
Guven Gungor, Razvan Zaharia

SANTRAUKA.  Globalizacijos procesas lėmė tarptautinės darbo migracijos ir tiesioginių užsienio investicijų išaugimą. Geležinės uždangos panaikinimas ir prieiga prie Europos Sąjungos išteklių leido prie šio proceso prisijungti ir Rumunijai. Šiame straipsnyje analizuojama naujai susidariusi turkų verslo bendruomenė Rumunijoje ir jos įnašas į abipusių santykių plėtrą. Atliktas kokybinis tyrimas pasitelkus pusiau struktūrizuoto, detalaus interviu metodą. Pagrindiniai rezultatai atskleidė, kad dauguma tirtos bendruomenės narių yra patenkinti savo padėtimi Rumunijoje, jie vertina bendravimą su rumunais, turi sąlygas išlaikyti savo tradicijas, kurios atskleidžia jų tautinį identitetą. Respondentai mano, kad tolygiai prisideda prie Rumunijos ir Turkijos ekonominės plėtros bei itin skatina abipusių ryšių stiprinimą. Ateitį jie sieja su savo verslo vystymu Rumunijoje ir norėtų, kad juos labiau remtų Turkijos bei Rumunijos vyriausybės, asociacijos, kurios siekia išplėtoti ekonominius ir kultūrinius šių dviejų šalių santykius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: antrepreneriški migrantai, ekonominė plėtra, detalus interviu, turkų diaspora, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict