ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
TARPINIS ORIENTACIJOS Į RINKĄ VAIDMUO TARP ORIENTACIJOS Į VERSLUMĄ IR VMĮ NAŠUMO. RUMUNIJOS PAVYZDYS
Andreea-Daniela Moraru, Margareta Ilie, Costin Octavian Sorici

SANTRAUKA.  Pirma, šiame straipsnyje siekiama ištirti ryšius tarp orientacijos į rinką, verslumą ir verslo našumo Rumunijos MVĮ. Antra, norima įvertinti, ar orientacija į rinką atlieka tarpinį vaidmenį tarp orientacijos į verslumą ir verslo našumo Rumunijos MVĮ. Buvo atlikta kiekybinė analizė, pasitelktas elektroninis klausimynas, kurį užpildė atsitiktinai atrinkti MVĮ savininkai / vadovai. Siekiant įvertinti orientacijos į rinką tarpinį vaidmenį, panaudotas Barono ir Kenny (1986 m.) pasiūlytas keturių pakopų modelis, o vėliau pasitelktas savirankos metodas kartu su pasikliovimo įvertinimais siekiant ištirti netiesioginį poveikį. Tyrimo rezultatai parodė, kad tiek orientacija į verslumą, tiek orientacija į rinką yra teigiamai susijusios su verslo našumu, o orientacija į rinką iš dalies atlieka tarpinį vaidmenį tarp orientacijos į verslumą ir MVĮ verslo našumo. Atsižvelgus į konkurencingą ir sudėtingą rinką, šio tyrimo išvadose pabrėžiama idėja, kad orientacija į rinką gali stiprinti ryšį tarp orientacijos į verslumą ir verslo našumo. Taigi į verslumą orientuotos MVĮ turėtų pagerinti savo orientaciją į rinką siekdamos padidinti verslo našumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslo našumas, orientacija į verslumą, orientacija į rinką, tarpininkavimo modelis, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict