ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
POLITINIS FINANSŲ RINKOS NEAPIBRĖŽTUMAS IR NEPASTOVUMAS: RUMUNIJOS ATVEJIS
Diane Paula Corina Vancea, Kamer Ainur Aivaz, Cristina Duhnea

SANTRAUKA.  Straipsnyje aptariamas tyrimas, pirma skirtas nustatyti Rumunijos finansų rinkos nepastovumo lygį pagal statistinius nepastovumo įvertinimus, kurie gauti naudojant sąlyginius heterosekedastinius ekonometrinius modelius ARCH, GARCH, TGARCH ir EGARCH, ir, antra skirtas išsiaiškinti, kaip Rumunijos finansų rinka reaguoja į įvairius politinius įvykius bei politinį neapibrėžtumą. Daugiausia dėmesio buvo skirta dviejų rumunų finansinių rinkų segmentų - kapitalo rinkos ir užsienio valiutos rinkos - svyravimams 2005-2017 m., taip pat analizei, kokią įtaką šiam nepastovumo lygiui turi politiniai įvykiai. Siekiant nustatyti šią įtaką, buvo susieti atitinkami politiniai pastarųjų 12 metų įvykiai su tam tikru kapitalo rinkos ir valiutos rinkos nepastovumo lygiu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad politiniai įvykiai daro įtaką Rumunijos finansų rinkai. Taigi, reakcijos į įvykius abiejuose finansų rinkos segmentuose skiriasi savo mastu ir intensyvumu: užsienio valiutų rinkoje įvykiai dažnesni ir vyksta greičiau, o kapitalo rinkos reakcija yra lėtesnė, bet stipresnė. Rumunijos atvejo tyrimų rezultatai atitinka kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Rumunijos finansų rinka, nepastovumas, politiniai įvykiai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict