ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
INFORMACINIO IR SPRENDIMO PRIĖMIMO METODO TAIKYMAS VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOJE. RUMUNIJOS ATVEJIS
Cristina Elena Georgescu, Elena Cerasela Spătariu

SANTRAUKA.  Straipsnyje tiriama, kaip ir kiek įmonių vadovai supranta, išanalizuoja bei panaudoja apskaitos informaciją priimdami sprendimus. Apžvelgta mokslinė literatūra, išsakytos nuomonės pagrįstos empirinio tyrimo rezultatais.
Tyrime kelti uždaviniai: nustatyti Rumunijos įmonių vadovų požiūrį į informaciją, gautą iš vadybos ir kaštų apskaitos; identifikuoti konkrečius instrumentus, įrankius ir priemones, kurie naudojami vadybos ir kaštų apskaitos informacijai surinkti bei išnagrinėti; įvertinti vadybos ir kaštų apskaitos informacijos naudingumą bei panaudojimą priimant sprendimus.
Galima daryti išvadą, kad nors vadovai savo darbe naudoja vadybos ir kaštų apskaitos informaciją bei laiko ją naudinga, dažniausiai manoma, kad standartizuotose apskaitos ataskaitose pateikta informacija yra per daug išsami, todėl sudėtinga atrasti reikšmingus faktus. Skirtingų ataskaitų su atrinkta informacija reikia tik dėl jų pačių. Vadovas, pasirinkdamas tam tikrą apskaitos ataskaitą ar informaciją, atsižvelgia į savo žinias, profesiją ir patirtį. Dabartinis apskaitos ataskaitų formatas turi būti patobulintas, modifikuotas ar adaptuotas pagal informacinius vadovo poreikius .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadybos ir kaštų apskaita, apskaitos ataskaitos, vadybiniai sprendimai, empirinis tyrimas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict