ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
HIERARCHINIS KLIENTŲ PASITENKINIMO BANKŲ PASLAUGOMIS NUSTATYMAS PASITELKUS DIRBTINĮ NEURONŲ TINKLĄ
Margareta Ilie, Andreea-Daniela Moraru, Silvia Ghita-Mitrescu

SANTRAUKA.  Per pastaruosius du dešimtmečius, ypač po finansinės krizės pradžios 2007 m., bankininkystės pramonės konkurencija tapo dar aršesnė, pirmenybę suteikiant klientų pasitenkinimui. Šio straipsnio tikslas yra pažvelgti naujai į klientų pasitenkinimą Rumunijos bankininkystės sistema pasitelkiant dirbtinio intelekto priemones. Tyrimas sutelktas į dirbtinio neuroninio tinklo (DNT) kūrimą ir paruošimą imituoti banko klientų pasitenkinimą bei nustatyti kriterijus, kurie labiausiai paveikia bendrąjį pasitenkinimo bankininkystės paslaugomis lygį. Autoriai panaudojo tiesioginį DNT ryšį, klaidos riba tarp tikrosios ir imituotos išeigos turėjo būti mažesnė nei 10 proc. DNT imitavo vertes pagal duomenis, apklausų metu surinktus iš 600 dalyvių, kurie įvertino skirtingus pasitenkinimo kriterijus, susijusius su bankininkystės paslaugomis. Pasitelktas metodas atskleidė pasitenkinimą lemiančių veiksnių hierarchiją, kurioje svarbiausi yra kokybė ir patogumas, o pats nereikšmingiausias - aplinka. Rezultatai patvirtina anksčiau bankininkystės sektoriuje atliktus tyrimus ir gali pasitarnauti bankams, norintiems pritraukti ir išlaikyti savo klientus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klientų pasitenkinimas, bankų paslaugos, dirbtinis neuroninis tinklas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict