ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
BALTIJOS JŪROS REGIONO ŠALIŲ IR ŠALIŲ, NEPRIKLAUSANČIŲ ŠIAM REGIONUI, ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO IR BVP RYŠIAI
Ming-Chung Chang, Hwai-Shuh Shieh

SANTRAUKA. Darbe siekiama nustatyti 27 ES šalių, 8 Baltijos regiono šalių ir 19 šalių, nepriklausančių Baltijos jūros regionui, bendrą energijos vartojimo efektyvumą. Tyrime taikytas duomenų apimties analizės modelis (angl. Data Envelopment Analysis (DEA), viena i švestis (realusis BVP) ir trys įvestys (darbas, realusis akcinis kapitalas ir energijos suvartojimas). Nustatyta, kad tarp bendro energijos vartojimo efektyvumo ir realaus BVP vienam asmeniui Baltijos regiono šalyse ir šalyse, nepriklausančiose Baltijos jūros regionui, pastebėti kylantys į vir šų didėjimo, taip pat kylantys į vir šų mažėjimo ry šiai. Šis tyrimo rezultatas labai skiriasi nuo anksčiau atlikto tyrimo, kuriuo nustatyta, kad tarp bendro energijos vartojimo efektyvumo ir realaus BVP vienam asmeniui yra U formos ry šys, rodantis, kad energijos vartojimo efektyvumo gerinimas nesudaro kliūčių BVP augimui ES.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bendras energijos vartojimo efektyvumas, BVP, Baltijos jūros regionas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict