ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
RINKOS GALIA LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS PIENO SEKTORIUJE: ŽALIO PIENO RINKOS ATVEJIS
Aldona Stalgienė, Andrej Jedik, Ants-Hannes Viira, Agnese Krievina

SANTRAUKA. Tyrimo tikslas - nustatyti žalio pieno rinkos galią per 2004-2014 metų laikotarpį ir palyginti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pieno tiekimo grandinės segmentus (pieno gamintojus ir pieno perdirbimo pramonę). Šios šalys turi pana šias gamtines sąlygas, palankias pieno sektoriui. Pieno gamyba ir pieno perdirbimo pramonė yra vienos svarbiausių ir labiausiai konkurencingų žemės ūkio ir maisto pramonės šakų visose trijose šalyse. Pieno perdirbimo pramonėje stebima auganti rinkos koncentracija, galinti paveikti galios žalio pieno rinkoje augimą. Tokiu atveju kainą nustato ne produkto gamintojai-ūkininkai, o pirkėjai. Tyrimas atliktas remiantis "naujos empirinės pramonės organizacijos" (New Empyrical Industrial Organisation NEIO) rinkos galios nustatymo modeliais. Empirinių tyrimų rezultatai parodė, kad nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos, Latvijos ir Estijos žalio pieno rinkoje vyravo oligopsoninė rinkos galia. Kompleksinio vertinimo metodu palyginus Lietuvos, Latvijos ir Estijos pieno ūkių veiklą 2009-2013 metais nustatyta, kad Lietuvos ūkininkų rezultatai buvo santykinai geriausi, tačiau Estijos ūkininkų rezultatų augimo tempai buvo didžiausi. Palyginus šių šalių pieno pramonės įmonių veiklos rezultatus nustatyta, kad Lietuvos pieno pramonės įmonių veiklos rezultatai ir augimo tempai taip pat buvo didesni.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pienas, rinkos galia, oligopsonija, Lietuva, Latvija, Estija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict