ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
REGULIAVIMO PASKATŲ POVEIKIS VIETOS EKONOMIKOS PLĖTRAI: JUODKALNIJOS ATVEJIS
Mijat Jocović, Nikola Milović, Jadranka Kaluđerović

SANTRAUKA. Šio straipsnio tikslas yra i šanalizuoti reguliavimo paskatų poveikį vietos ekonomikos plėtrai Juodkalnijoje. Atlikus su aptariama tema susijusios mokslinės literatūros apžvalgą, centriniu ir vietos lygmeniu analizuojamos galimos naudoti reguliavimo paskatų programos. Antroje darbo dalyje pristatomi apklausos, kuria nustatytas analizuotų programų taikymo lygis ir jų nauda įmonėms, rezultatai. Atlikus apklausą, i šsiai škinta, kad po ekonomikos krizės pradžios nuo 2009 m. sustiprėjo vietos savivaldų tendencija vykdyti vietos ekonomikos plėtros politiką, turėjusią neigiamą poveikį ekonomikai, todėl paramos programos nebuvo tinkamai plėtojamos. Kita vertus, per tą patį laikotarpį centrinė valdžia sukūrė ir įvykdė nemažai skatinamųjų reguliavimo paskatų. Tačiau atlikus įmonių apklausą nustatyta, kad vietos ir centrinio lygmenų paramos programų įmonėms yra nedaug ir jos mažai finansuojamos, todėl neturi ry škaus poveikio įmonių veiklai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vietos ekonomikos plėtra, vietos savivalda, centrinė valdžia, reguliavimo paskatos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict