ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
ATOTRŪKIO IR SKIRTUMŲ TARP VARTOTOJŲ LŪKESČIŲ DĖL BANKŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR REALIOS SITUACIJOS VERTINIMAS
Sayedeh Parastoo Saeidi, Mohd Shahwahid Haji Othman, Dalia Štreimikienė, Seyyed Alireza Saaeidi, Parvaneh Saeidi, Abbas Mardani

SANTRAUKA. Šiame tyrime pirmą kartą analizuojamas atotrūkis tarp vartotojų lūkesčių, susijusių su bankų socialine atsakomybe, ir realios socialiai atsakingo banko, nepriklausančio jokiai bankų šakai, situacijos. Taigi tyrime atskleisti pagrindiniai skirtumai tarp vartotojų ir banko vadybininkų prioritetų socialinės atsakomybės įsipareigojimų hierarchijoje. Empirinis tyrimas atliktas didžiausiame Irano banke FaraBank, kuris nepriklauso jokiai bankų šakai. Šis bankas yra MellatBank dalis. Tai antras didžiausias Irano bankas. Buvo atlikta anketinė FaraBank vadybininkų ir MellatBank vartotojų apklausa. Rezultatai parodė, kad socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas FaraBank neatitinka vartotojų lūkesčių, keliamų šiam socialiai atsakingam bankui. Tačiau penkios pagrindinės socialinės atsakomybės dimensijos, susijusios su banko socialine atsakomybe prie š klientus ir bendruomenę, yra prioritetinės sritys tiek vartotojams, tiek banko vadybininkams. Tačiau vartotojų lūkesčiai yra ženkliai didesni, nei šio banko įgyvendintos socialinės atsakomybės nuostatos prioritetinėse srityse. Tyrimas parodė, kad bendri socialinės atsakomybės principai, atsakomybė prie š darbuotojus, prie š suinteresuotuosius vartotojams yra tik antroje vietoje pagal svarbą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė atsakomybė, vartotojų lūkesčiai, vadybininkų socialinės verslo atsakomybės suvokimas, ne šakinis bankas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict