ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
SKIRTINGŲ KARTŲ INFORMACIJOS PAIEŠKOS ANALIZĖ REMIANTIS SOCIALINIAIS TINKLAIS RUMUNIJOJE
Dan-Cristian Dabija, Raluca Băbuț, Vasile Dinu, Mădălina Ioana Lugojan

SANTRAUKA. Mobilios komunikacijos pažanga, elektroninių prietaisų pasirodymas, interneto bei socialinių tinklų ir kt. plėtra reik šmingai pakeitė tai, kaip žmonės, ypač jaunosios kartos atstovai, ie ško informacijos, siekdami priimti geriausią sprendimą, rinkdamiesi prekės ženklus, pirkdami produktus, paslaugas ir t. t. Vadinamoji tūkstantmečio karta (Y kartos nariai, gimusieji nuo 1980-1981 m. iki 1994-1995 m.) ir Z kartos nariai (gimusieji nuo 1994-1995 m. iki 2010 m.) kiekvieną dieną praleidžia vis daugiau valandų virtualioje aplinkoje klausydamiesi muzikos, žaisdami žaidimus, bendraudami, dalindamiesi informacija ir įspūdžiais. X kartos atstovai (gimusieji nuo 1965 m. iki 1979-1980 m.) taip pat naudoja skaitmeninę aplinką, ie škodami informacijos apie produktų, tačiau šalia to jie vis dar neretai naudojasi ir tradiciniais informacijos kanalais. Atsižvelgus į šią situaciją, atliktas X, Y ir Z kartų empirinis tyrimas besiformuojančioje rinkoje (Rumunija). Tyrimas padėjo i šsiai škinti, kaip šių kartų atstovai i šsirenka produktus, kurie atitinka jų lūkesčius ir norus. Tyrime siekiama nustatyti reik šmingus veiksnius, nulemiančius trijų kartų pasirinkimą naudoti socialinius tinklus su tikslu bendrauti ir ie škoti informacijos, taip pat nustatyti ry šį tarp bendravimo ir informacijos paie škos bei asmeninių informacijos šaltinių naudojimo ( šeima, draugai, kolegos, kiti vartotojai) priimant sprendimus, susijusius su pirkimu .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skirtingų kartų analizė, tūkstantmečio karta, X karta, Y karta, Z karta, elektroninė informacijos paie ška, socialiniai tinklai, internetas, komunikacijos strategija, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict