ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
KŪRYBINIAI MIESTAI IR KLASTERIAI
Skaistė Jurėnė, Virginija Jurėnienė

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojama kūrybos miestų koncepcija, jų tipai, kūrybos miestų konkurencingumo didinimo sprendimai bei kūrybos klasteriai. Siekiant identifikuoti ir i šanalizuoti Kauno miesto galerijų kūrybos klasterį, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Kauno senamiestyje egzistuoja besiplėtojantis tarptautinis galerijų paslaugų klasteris, kuris orientuojasi į vietinę rinką ir apima 14 skirtingų rū šių organizacijų. Bendradarbiavimas tarp šių organizacijų atsiskleidžia per informacijos sklaidą, nuolaidų sistemą, visokeriopą pagalbą, patalpų nuomą bei bendrų projektų organizavimą. Klasterio gylis ateityje turėtų intensyvėti, kadangi atsiveria galimybės įtraukti daugiau pramonės sektoriaus įmonių. Klasterio gylis ir tarptautinis bendradarbiavimas atskleidžia atvirą klasterio struktūrą - jis susijęs ne tik su miestu, bet ir su užmiesčiu (kur daugiausiai telkiasi), jis i šplitęs ir už šalies ribų. Klasteris bendradarbiauja su įmonėmis, kurių veikla tiesiogiai nesusijusi su galerijų veikla.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūrybinis miestas, kūrybinės industrijos, kūrybinis klasteris, kūrybinė ir kultūrinė ekonomika, galerijos, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict