ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
MOKĖJIMO PRIEMONIŲ ALTERNATYVŲ VERTINIMAS TAIKANT KOGNITYVINĮ PLANAVIMĄ IR CHOQUETO INTEGRALĄ
Fernando A. F. Ferreira, Marjan S. Jalali, Edmundas K. Zavadskas, Ieva Meidutė-Kavaliauskienė

SANTRAUKA. Vykstant technologinei pažangai, taip pat augant pirkėjų lūkesčiams, susijusiems su paslaugomis, padidėjo mokėjimo priemonių ir perdavimo kanalų pasirinkimas. Tyrime siūloma metodologinė sistema, kuria siekiama atskleisti veiksnius, lemiančius vartotojų tam tikrų mokėjimo priemonių pasirinkimą, taip prisidedančius prie geresnio bankų pasirengimo paskirstymo kanalo. Tyrime, siekiant sudaryti pasirinkimo problemą, pasitelkus socialinio konstruktyvizmo epistemologinį požiūrį, taikomas kognityvinis modeliavimas ir Choqueto integralas bandant nustatyti bendrai vartotojams labiausiai priimtiną mokėjimo priemonę. I š gautų rezultatų matyti, kad tiesioginio debeto operacijos ir elektroninės kortelės yra dažniausiai pasirenkamos mokėjimo priemonės, o bankomatai ir pardavimo vietos terminalai - dažniausiai pasirenkami perdavimo kanalai. Nors tyrime susitelkiama ties procesu (t. y. turi būti atsižvelgta į aplinkybes ir tyrimo dalyvius, ekstrapoliacijos neatlikus derinimo nepatartinos), šiame tyrime dalyvavę ekspertų grupės nariai įvertino sistemą kaip informatyvią ir prakti škai svarbią strateginiam planavimui. Siekiant suprasti pirkėjų mokėjimo priemonių pasirinkimą, jį lemiančius veiksnius ir jų sąveiką, bendras kognityvinio modeliavimo ir Choqueto integralo naudojimas gali būti labai naudingas. Nebuvo rasta jokio ankstesnio tyrimo, kuriame tokiame kontekste būtų bendrai naudojamos šios dvi metodologijos .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Choqueto integralas, kognityvinis modeliavimas, sprendimų priėmimas, mokėjimo priemonės, strateginis planavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict