ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
VERSLO APLINKOS PERTVARKYMAS: KŪRYBINĖS APLINKOS TAIKYMAS SLOVĖNIJOS LOGISTIKOS ĮMONĖSE
Bojan Beškovnik, Elena Beškovnik

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamas vadybininko gebėjimas vystyti kūrybinę aplinką įmonėse. Remiantis teiginiu apie teigiamą kūrybingų vadybininkų ir veiksmingos komunikacijos turimą poveikį kūrybinei aplinkai kurti įmonėse, straipsnyje siūlomi veiksmai ir veikla, skirti įmonių kultūrai Slovėnijos logistikos įmonėse gerinti. Slovėnijos logistikos įmonės susiduria su finansinėmis ir organizacinėmis problemomis. Įmonės yra pernelyg įsiskolinusios ir susijusios su rizikingu ilgalaikiu verslu. Tai paskatino atlikti apklausą, skirtą nustatyti, ar Slovėnijos logistikos įmonės yra pakankamai kūrybingos atlaikyti sudėtingą ekonominę ir daugeliu atveju nestabilią finansinę padėtį. Atlikus apklausą nustatyta, kad tirtoms įmonėms trūksta kūrybiškumo, todėl siūlomas modelis, leidžiantis greičiau ir veiksmingiau didinti kūrybiškumą Slovėnijos logistikos įmonėse. Tinkamo modelio pritaikymas turėtų skatinti aukštesnio lygio inovacijų kultūrą ir ilgalaikį verslo meistriškumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kūrybingas vadybininkas, kūrybiška aplinka, komunikacija, inovacijos, Slovėnijos logistikos įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict