ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
SOCIALINIAI TINKLAI B2B IR B2C KOMUNIKACIJOJE
Vida Davidavičienė, Arnoldina Pabedinskaitė, Sigitas Davidavičius

SANTRAUKA. Socialinių tinklų atsiradimas ir plėtra internete nulėmė naujas verslas verslui ir verslas vartotojui marketingo komunikacijos galimybes taip pat sukūrė ir naujus mokslinius iššūkius. Inovacinių priemonių žinojimas ir gebėjimas jas taikyti komunikacijoje su klientais socialinės medijos kanaluose sukuria naujas interaktyvumo ir dinamiškumo galimybes. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti ir identifikuoti socialiniuose tinkluose specifinius internetinio marketingo komunikacijos aspektus skirtingose šalyse, juos palyginti su Lietuvos situacija. Tyrime analizuota socialinių tinklų įvairovė, jų specifiniai bruožai, identifikuoti komunikacijos ypatumai Lietuvoje, jie palyginti su Olandijos, Vokietijos, Izraelio, Rusijos ir Ukrainos komunikaciniais ypatumais. Tyrimo metu taikyti tokie metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė, stebėjimas, kryžminė analizė ir dispersinė analizė .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: marketingo komunikacija, internetinis marketingas, socialiniai tinklai, e.rinkų analizė, e.verslas, e.marketingas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict