ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
NEURONINIŲ TINKLŲ METODO IR BOXO-JENKINSO METODO TAIKYMO APYVARTOS PROGNOZĖMS LYGINAMOJI ANALIZĖ: RUMUNIJOS ĮMONĖS ATVEJIS
Manuela Rozalia Gabor, Lavinia Ancuţa Dorgo

SANTRAUKA. Remiantis informacija apie balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą, galima daryti išvadą, kad įmonės vadovams svarbi informacija gali nulemti ekonominius sprendimus. Tačiau daugeliu atvejų finansinėse ataskaitose pateikiama informacija išdėstyta per tam tikrą laiką. Dėl šios priežasties vadovai, norėdami priimti pagrįstus sprendimus, turi sudaryti prognozes, kurios parengiamos taikant statistinius, ekonometrinius ar dirbtinio intelekto įrankius. Matydami prognozės rezultatus, vadovai gali palyginti realius rezultatus su preliminariais tam, kad nustatytų nuokrypius, ištirtų priežastis bei plėtotų veiksmingą politiką ir strategijas. Pažangi sistema ir statistiniai įrankiai gali būti taikomi kaip prevencinės priemonės, nurodančios reikšmingus nuokrypius, ir atlikti įmonės "saugotojo" funkciją. Straipsnyje pristatomas dviejų prognozavimo metodų lyginamasis taikomasis tyrimas: tai Boxo-Jenkinso ir neuroninių tinklų metodas, taikomas medienos pramonės įmonės, vykdančios gamybos ir ‎eksporto veiklą, apyvartos analizei .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prognozė, Boxo-Jenkinso metodas, neuroniniai tinklai, sprendimas, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict