ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
ĮSA VERTINIMO SISTEMOS MODELIAVIMAS
Indrė Slapikaitė, Rima Tamošiūnienė

SANTRAUKA. Naujausios mokslinės studijos ir praktiniai tyrimai atskleidžia, jog įmonių socialinė atsakomybė ir jos vertinimas - vis dar vienas aktualiausių tvarumo klausimų. Siekimą apibūdinti tai, kas yra įmonių socialinė atsakomybė, visada lydi šie klausimai: kokie kriterijai sudaro ĮSA ir kaip juos pamatuoti bei įvertinti. Šiame moksliniame straipsnyje tiriama, kaip skirtinguose šaltiniuose apibūdinami ĮSA ir jos kriterijai, kokie siūlomi įmonių socialinės atsakomybės vertinimo metodai. Autorės siūlo įmonių socialinės atsakomybės vertinimo sistemą, kuri būtų skirta finansuotojams (komerciniams bankams). Sistemos modeliavimas pagrįstas Trimačio veiklos minimumo teorija, mokslinių šaltinių analize bei praktinėmis tvarios bankininkystės gairėmis. Pritaikius daugiakriterinio vertinimo metodus, siūlomi du praktiniai sistemos pritaikymo scenarijai .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ĮSA, Trimatis veiklos minimumas, ĮSA vertinimas, ĮSA kriterijai, daugiakriteriniai vertinimo metodai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict