ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
INVESTICIJŲ Į LOGISTIKĄ VALDYMO TOBULINIMAS
Borut Jereb

SANTRAUKA.Įmonės valdytojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad logistikos ištekliai ir jos strategija turi būti susieti su kiekvienos privačios ar viešos organizacijos poreikiais. Valdymas negali būti veiksmingas, jei nėra veikiančios kontrolės. Atsižvelgus į praktinius pavyzdžius ir atliktus empirinius tyrimus, galima daryti prielaidą, kad, valdant investicijas pagal pasirinktą priežiūros sistemą, įmanoma pasiekti žymiai geresnių rezultatų, nei netaikant jokių priežiūros metodų ir sistemų. Pirmoje straipsnio dalyje, remiantis moksline literatūra, pateikiamas investicijų į logistiką padėties vertinimas. Atliekant mokslinės literatūros apžvalgą, nustatytos dabartinės investicijų į logistiką tendencijos. Atlikta apžvalga atskleidė autorių požiūrį į investicijas, logistiką ir šios temos informacijos sklaidą. Antroje straipsnio dalyje pristatoma organizacijų apklausa apie logistikos investicijų valdymą. Gauti rezultatai atskleidžia svarbią informaciją, kuri būtina norint nustatyti dabartinę temos padėtį. Ji paskatins tolimesnių šios srities įžvalgų plėtotę. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad šioje srityje investicijų valdymui nėra taikoma jokia naudinga sistema, standartas ar įrankis. Susiduriama su žinių ir informavimo apie investicijų svarbą trūkumu. Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad, kalbant apie investicijas į logistiką, yra daug galimybių tolimesnei plėtrai, inovacijoms ir ligšiolinės praktikos pokyčiams. Paskutinėje straipsnio dalyje siūloma sėkmingo investicijų į logistiką valdymo sistema "ValLog", kuri paremta "Val IT" principu. Tikimasi, kad "Val IT" sistemą bus galima pritaikyti logistikos sričiai išlaikant jos struktūros vientisumą ir keičiant tik tam tikras su IT susijusias jos dalis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: logistika, valdymas, tiekimo grandinė, vertė, IT.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict