ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POVEIKIS JUODKALNIJOS EKONOMIKOS KONKURENCINGUMUI
Nikola Milovic, Mijat Jocovic

SANTRAUKA. Straipsnis grindžiamas tyrimu, kurį atlikus išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų srautai 2007-2015 metais bei nustatytas TUI poveikis Juodkalnijos ekonomikos konkurencingumui. Tyrimo metu keltos dvi hipotezės. Pirmoji: šalies ekonomikos konkurencingumas labai priklauso nuo TUI lygio. Antroji: perėjimą prie rinkos ekonomikos 2007-2015 metais atspindėjo padidėję TUI srautai, pagerinę Juodkalnijos reitingą Pasaulio ekonomikos forumo išleistose konkurencingumo ataskaitose. Autoriai pateikia tam tikras teorines įžvalgas apie TUI poveikį šalies konkurencingumo lygiui, taip pat detaliai analizuoja Juodkalnijos konkurencingumo reitingą ataskaitose. Juodkalnijoje perėjimas prie laisvosios rinkos truko kelerius metus ir priklausė nuo daugelio veiksnių. Naujojo tūkstantmečio pradžioje Juodkalnijos ekonomika pradėjo transformuotis į rinkos sąlygomis veikiantį šalies ūkį, kuris grindžiamas teisinės valstybės principu ir stabilia institucijų veikla. Tai lėmė didesnes TUI įplaukas ir šalies ekonomikos konkurencingumo lygio augimą .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: TUI, konkurencingumas, pasaulinės konkurencijos rodiklis, infrastruktūra, institucijos, makroekonominis stabilumas, Juodkalnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict