ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
BŪSIMŲ TURIZMO SEKTORIAUS SPECIALISTŲ KARJEROS SUVOKIMAS - IŠŠŪKIS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMUI
Vilija Bitė Fominienė, Biruta Švagždienė

SANTRAUKA. Straipsnyje, aptarus turizmo sektoriaus darbuotojų karjeros valdymą kaip svarbią organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo dalį, akcentuojamas būsimų specialistų karjeros suvokimas bei jų lūkesčiai. Neaišku, su kokį suvokimą apie profesinę karjerą turinčiais naujais darbuotojais susiduria Lietuvos turizmo organizacijų žmogiškųjų išteklių valdymo subjektai, ieškantys naujų darbuotojų. Todėl straipsnyje keltas tyrimo tikslas - nustatyti būsimų turizmo sektoriaus specialistų karjeros suvokimą. Siekiant šio tikslo, pasirinktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didžioji dalis studijuojančiųjų turizmo krypties studijų programoje ją pasirinko neatsitiktinai ir po studijų baigimo norėtų dirbti turizmo sektoriuje. Tam įtakos turi šeimos nariai ir draugai, dirbantys turizmo sektoriuje bei studijų programos pasirinkimo pirmumas. Vis dėlto dauguma būsimų specialistų turi gana miglotą turizmo sektoriaus suvokimą ir nėra identifikavę savo karjeros tikslų. Moterys dirbti turizmo sektoriuje yra linkusios labiau nei vyrai ir kol kas nedemonstruoja neigiamo karjeros galimybių suvokimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turizmas, karjera, žmogiškųjų išteklių valdymas, studentai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict