ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
PRIEKABIAVIMO IR PATYČIŲ PREVENCIJA JAUNIŲ KREPŠINIO KOMANDOSE
Jolita Vveinhardt, Diana Komskienė, Zasha Romero

SANTRAUKA. Tyrimu siekta nustatyti priekabiavimo ir patyčių paplitimą jaunių krepšinio komandose, puolimo veiksmų pobūdį bei naudojamas prevencijos ir pagalbos aukoms priemones. Straipsnyje siūlomos organizacinės ir individualios prevencijos priemonės, kurios apribotų priekabiavimo ir patyčių galimybes bei leistų laiku suteikti veiksmingą pagalbą kenčiantiems ir nukentėjusiems. Šiuo tyrimu taip pat siekiama išplėsti priekabiavimo ir patyčių tyrimų sferos analizę, įtraukiant į ją popamokinę sportinę paauglių veiklą bei potencialių sporto profesionalų rengimą, siekiant gilinti mokslines šios srities įžvalgas šioje. Tyrimui buvo pasirinktas kiekybinis metodas, panaudotas adaptuotas klausimynas, kuriame atskirtas priekabiavimas ir patyčios bei įvertinti praktikoje taikomi prevencijos metodai. Apklausos metu nustatyti tokie pagrindiniai akcentai: priekabiavimo ir patyčių paplitimas bei požymiai sporto komandose, negatyvios nuomonės formavimas ir sportinių užduočių pobūdis, komandos narių fizinė savijauta ir pasekmės. Dėmesys nukreiptas į pagalbą suteikusius asmenis ir prevencines priemones, naudotas mažinti priekabiavimą ir patyčias krepšinio komandose. Empirinio tyrimo metu gavus rezultatus apie tai, kaip priekabiavimas ir patyčios atsiskleidžia jaunių krepšinio komandose, suformuluotos išvados. Teigtina, kad egzistuojanti konfliktų sprendimo sistema nėra veiksminga ją taikant aukų puolimo prevencijai. Dėl pasirinkto mokslinių tyrimo metodo tyrimo rezultatai neišsamūs. Todėl panašaus pobūdžio tyrimus atliekant skirtingos kultūros šalyse, mokslininkams siūloma atlikti giluminius kokybinius tyrimus įvertinant kultūrinius skirtumus. Tyrimas originalus, kadangi analizuota paauglių popamokinė veikla priekabiavimo ir patyčių kontekste. Potencialūs krepšinio profesionalai ugdomi sporto komanduose po pamokų. Straipsnio rezultatai papildo esamą literatūrą patyčių ir priekabiavimo tarp 8-11 klasės vaikų tema ir suteikia popamokinės veiklos problemų sprendimo galimybių .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: priekabiavimas, patyčios, prevencija, jauniai, sportas, krepšinio komandos, Lietuva, Rytų Europa.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict