ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
PATIRTIES RINKODAROS (JUTIMINIO, JAUSMŲ, MĄSTYMO, VEIKSMO, NUORODŲ LYGMENŲ) TAIKYMO MAŽMENINĖJE PREKYBOJE TYRIMAS
Krishnaveni Muthiah, Suresh Suja

SANTRAUKA. Straipsnyje tiriami patirties rinkodaros veiksniai ir jų santykiai su vartotojais (angl. business-to-consumer, B2C). B. H. Schmittas (1999) yra nustatęs penkis patirties lygmenis: jutiminį, jausmų, mąstymo, veiksmo, nuorodų. Šių patirčių ryšiai tirti mažmeninės prekybos aplinkoje. Atlikus 1436 mažmeninių pirkėjų surinktų duomenų analizę nustatyta, kad šie penki veiksniai padeda įvertinti patirtinius aspektus mažmeninės prekybos srityje. Gauti duomenys taip pat atskleidžia ryšį tarp šių patirtinių faktorių mažmeninėje prekyboje. Straipsnyje pabrėžiamas supratingumas, būtinas patirties rinkodaroje, nes čia itin svarbus siekis pateisinti pirkėjų turiningos patirties lūkesčius. Šiame kontekste turėtų dominuoti ne neigiamos, bet teigiamos užuominos. Autoriai atskleidžia, kad mažmenininkai, siūlydami turiningiausią patirtį, pasitelkę jutiminės, jausmų, mąstymo, veiksmo, nuorodų patirties veiksnius, gali padidinti apyvartą. Darbe taip pat pasiūlytos tolimesnių tyrimų kryptys akademikams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: jutiminė, jausmų, mąstymo, veiksmo, nuorodų patirtis, patirties rinkodara.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict