ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
  • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Straipsnis
ČEKIJOS MIESTO TRANSPORTO VEŽĖJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRODUKTYVUMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMAS
Miroslav Žižka

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojamas miesto transporto įmonių veiklos produktyvumo ir veiksmingumo vertinimas. Pagrindinis vertinimo įrankis - neparametrinis duomenų apimties analizės metodas (angl. Data Envelopment Analysis, DEA). Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiama mokslinė literatūra, susitelkiama ties DEA metodo taikymu vertinant viešojo transporto veiklą, jam aptarti panaudoti įvesties ir išvesties duomenys. Antroje straipsnio dalyje pristatoma tyrimo metodologija. Siekiant įvertinti 19 svarbiausių Čekijos miesto viešojo transporto vežėjų, pasitelkti DEA CCR ir BBC modeliai. Pagrindiniai duomenų šaltiniai: metinė Transporto įmonių asociacijos (SDP) ataskaita ir įmonių duomenų bazė "Magnus Web", kurioje pateikta informacija apie finansinius transporto įmonių rodiklius. Įmonės vertintos atsižvelgus į transporto procesą, vartotojų paslaugas, verslo išlaidų veiksmingumą. Trečioje straipsnio dalyje pateikti tyrimo rezultatai parodė, kad įmonės turėtų gerinti visus tris veiklos lygius. To priežastis - per mažas produktyvumo lygis. Taip pat buvo nustatyta, kad tiek produktyvumui, tiek veiksmingumui įtakos turėjo populiacijos, kuri naudojosi miesto transportu, dydis. Svarbi ir istorija bei tradicijos, susijusios su transportu tam tikrame mieste ar miestelyje .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: miesto viešasis transportas, duomenų apimties analizė, techninis veiksmingumas, paslaugų veiksmingumas, išlaidų veiksmingumas, Čekija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict