ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
SVARBIAUSI VEIKSNIAI, SKATINANTYS ELEKTRONINĖS ERDVĖS PRIEINAMUMĄ MIKRO IR MAŽOMS ĮMONĖMS (MMĮ) BESIFORMUOJANČIOS RINKOS EKONOMIKOS šALYSE
Christian Nedu Osakwe, Miloslava Chovancova, Monica N. Agu

SANTRAUKA. Nėra daug empirinių tyrimų apie elektroninės erdvės prieinamumą mikro ir mažosioms įmonėms (MMĮ) besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. šiuo tyrimu mėginama užpildyti šią spragą bei empiriškai išanalizuoti pagrindinius veiksnius, lemiančius elektroninės erdvės prieinamumą Užsachario Afrikos ekonomikoje. Straipsnio autorių manymu, įvertinus MMĮ svarbą besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ateičiai, būtina taikyti vietos verslui būdingas strategijas ir naudotis virtualios elektroninės rinkos erdvės teikiamais privalumais. Atlikus kiekybinius tyrimus, išsiaiškinti keturi svarbiausi veiksniai, skatinantys elektroninės erdvės prieinamumą tiriamos srities MMĮ. Straipsnyje pateiktos įžvalgos apie geriausias strategijas, leidžiančias pagerinti elektroninės erdvės prieinamumą besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse, ypač Afrikoje. Mažose įmonėse taikant informacines sistemas, remtasi technologijomis ir organizacijos aplinka (angl. technology-organisation-environment (TOE).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: elektroninė erdvė, besiformuojančios rinkos ekonomika, svarbiausi veiksniai, MMĮ, Nigerija, Užsachario Afrika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict