ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
DU EKONOMINIO AUGIMO šIMTMEČIAI: TARPTAUTINIAI STATUMO IR GYLIO POŽYMIAI
Jose Alberto Fuinhas, Antonio Cardoso Marques, Pedro Almeida, David Nogueira, Tania Branco

SANTRAUKA. šiame straipsnyje pasitelkti daugiau nei dviejų šimtmečių kasmetiniai duomenys. Tiriant 31 valstybės BVP vienam gyventojui ir taikant asimetrijos koeficientą (angl. coefficient of skewness) bei trigubą testą (angl. triples test), aptiktos statumo (angl. steepness) ir gylio (angl. deepness) asimetrijos. Rezultatų patikimumą užtikrina didelė valstybių imtis 1800, 1820, 1850, 1870, 1900 bei 2010 metais. Abu metodai parodė gylio asimetrijos tarptautinių požymių stoką ir neigiamo statumo požymius keliose valstybėse. Tokia neigiamo statumo asimetrija pagrindžia nuomonę, jog verslo cikle pagyvėjimo fazės trunka ilgiau, nei nuosmukio fazės. šią prielaidą galima taikyti ilgiems laikotarpiams. Asimetrinių ekonominio augimo požymių nepaisymas gali sukelti neteisingos ekonominės politikos, kilusios dėl esminių klaidų nustatant verslo ciklo lūžių taškus, taikymą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: asimetrija, gylis, statumas, verslo ciklas, trigubas testas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict