ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
SAVANORYSTĖS, KAIP LAISVALAIKIO FORMOS NEVYRIAUSYBINĖSE ORGANIZACIJOSE, POVEIKIS STUDENTŲ GYVENIMO KOKYBEI
Valentinas Navickas, Audrius šimkus, Herbert Strunz

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - ištirti savanorystės, kaip laisvalaikio formos nevyriausybinėse organizacijose, poveikį studentų gyvenimo kokybei. Straipsnyje išanalizuota savanorystės, kaip laisvalaikio praleidimo formos, sąvoka; nurodyta nevyriausybinių organizacijų svarba savanorystei; plačiau aptarta gyvenimo kokybės samprata; nustatyta savanorystės įtaka studentų gyvenimo kokybei. Atlikus tyrimą nustatyta, kad savanorystė - tai laisvalaikio forma, kadangi tai ne privaloma, o savo noru pasirenkama veikla. Tai tiesiog smagus arba itin reikšmingas žmogaus gyvenimo galimybių laikotarpis. Savanoriaudamas žmogus išnaudoja savo teisę į laisvę, pažinimą ir patirtį. Tai nėra paprasta veikla, jos metu žmonėms suteikiamos galimybės realizuoti save - pomėgius, norus, atrasti socialines ir politines vertybes. Savanorystė dažniausiai vykdoma tam tikroje organizacijoje. Nevyriausybinės organizacijos padeda jauniems žmonėms įsitraukti į visuomeninę veiklą, skatina juos tobulėti įgyjant naujų žinių ir įgūdžių. Nevyriausybinių organizacijų suteikiama vertė yra nematerialioji - tai kultūrinė, šviečiamoji, neformaliojo švietimo vertė, pilietinių vertybių ugdymas. Iki 1990-ųjų gyvenimo kokybė buvo vertinama atsižvelgiant į socialinius-ekonominius aspektus. Nuo 1990-ųjų pradėta skirti dėmesį individo materialiai gerovei, subjektyviam realybės vertinimui ir pasitenkinimui gyvenimu. Gyvenimo kokybė vertinama atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, subjektyvų fizinės, materialinės, socialinės, emocinės gerovės vertinimą, asmeninį tobulėjimą ir užsiėmimą kryptinga veikla. Savanorystė suteikia jauniems žmonėms emocinę, socialinę gerovę, kuri atsiskleidžia per pasitikėjimą savimi, didesnę motyvaciją, gebėjimą valdyti stresą, naujas pažintis, draugus, kitų kultūrų pažinimą. Savanorystė padeda asmeniui tobulėti-savanoriaujant įgyjama bendravimo, komandinio darbo, socialinių / tarpasmeninių įgūdžių. Savanorystė turi teigiamą įtaką savanorių sveikatai - ji gerina fizinę ir dvasinę būklę. Visi išvardyti veiksniai užtikrina pasitenkinimą gyvenimu bei patvirtina, kad savanorystė turi teigiamą įtaką studentų gyvenimo kokybei.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: savanorystė, laisvalaikis, nevyriausybinės organizacijos, studentai, gyvenimo kokybė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict