ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
MVĮ FINANSAVIMO PASKOLOMIS SPRAGA: LENKIJOS ATVEJIS
Lieven De Moor, Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach

SANTRAUKA. Remiantis literatūros, kurioje nagrinėjamas MVĮ finansavimas paskolomis ir Lenkijos MVĮ sektoriaus pereinamasis laikotarpis, apžvalga, straipsnyje pateikiama dinamiška lyginamoji Lenkijos ir ES MVĮ sektoriaus analizė, atsižvelgiant į ekonominę ir finansinę struktūrą bei finansavimo paskolomis galimybę. Remiantis EB/ECB apklausų, atliktų 2011 ir 2013 metais, vertinimu, nustatyta, kad MVĮ finansavimo paskolomis spraga Lenkijoje mažėja, palyginus su ES, ir kad Lenkijos MVĮ turi didesnes finansavimo paskolomis galimybes. Tai svarbu vertinant Lenkijos vyriausybės ir ES paramos priemones, kurios taikomos šiuo metu ir bus taikomos ateityje siekiant skatinti ir pritraukti vidaus ir užsienio investicijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: MVĮ, finansavimas paskolomis, Lenkija, finansavimo galimybės, finansavimo spraga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict