ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
NUOSEKLIOS TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS PAGAL INFORMACIJOS ASIMETRIJĄ: KORĖJOS ĮMONIŲ TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ (TUI) Į KINIJĄ PAMOKOS
Hyung Rok Yim, Wonjin Jung

SANTRAUKA. Nėra daug tyrimų apie nuoseklias investicijas ir jų naudą patronuojančios įmonės veiklai. Sėkmingas pradines investicijas paprastai seka nuoseklios tolesnės investicijos. Pasirėmus šia schema, buvo sukurtas žaidimų teorija pagrįstas tiesioginių investicijų užsienyje (TUI) modelis. Jis parodė, kad netinkamo pasirinkimo problema, kylanti dėl informacijos asimetrijos tarp patronuojančios ir patronuojamos įmonių, yra susijusi su tiesioginėmis šalies investicijomis užsienyje. Siekiant, kad tiesioginės šalies investicijos užsienyje būtų pelningos, būtina atnaujinti sąlyginę informaciją apie nuoseklių investicijų tipus, taikyti nuolatinę stebėseną. Mažiausių kvadratų fiktyvaus kintamojo (angl. least squares dummy variable, LSDV) regresija patvirtino modelio prognozę. Padidėjus stebėsenai, patronuojančios Korėjos įmonės atliko nuoseklesnes investicijas Kinijoje. Atsižvelgus į intervalus tarp pradinių investicijų ir nuoseklių investicijų, nuoseklios investicijos, vykdytos ketverius metus ex post pradinių investicijų, padidino patronuojančių įmonių turtą, o vėlesnės investicijos padėjo padidinti pardavimus. Funkciniu atžvilgiu nuoseklios investicijos, vykdytos kaip plyno lauko investicijos ar bendrųjų įmonių kūrimas, paskatino patronuojančių Korėjos įmonių didėjimą labiau, nei vykdytos per susijungimus ir įsigijimus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tiesioginės šalies investicijos užsienyje, nuoseklios investicijos, stebėsena, sąlygiškumas, įmonės veiklos rezultatai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict