ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
VALDYMO VERTYBĖS IR DARBUOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI KULTŪRINIAME KONTEKSTE
Radislav Jovović, Veselin Drašković, Nebojsa Jovović

SANTRAUKA. Straipsnis parengtas remiantis dviejų etapų informacija pagal GLOBE globalios lyderystės ir organizacinės elgsenos tarpkultūrinio konteksto metodiką. Tyrimo pagrindas yra tokios nuostatos: a) kaip kultūros dimensijos veikia ir numato vertes, kurias vysto aukščiausio lygio vadovai ir b) kaip valdymo vertybės daro įtaką pavaldinių įsipareigojimams. Tyrimas parodė, kad būdai, kuriais vadovai vertina ekonominius rodiklius, įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) ir sąžiningumo klausimus, galėtų būti numatyti pagal kultūros dimensijas. Iš visų analizuotų kultūros dimensijų geriausi vadybinių vertybių numatymo įrankiai yra ateities orientacija ir humaniška (žmogiška) orientacija. Kita vertus, vertybių, susijusių su vietos bendruomene ir tauta, etika ir ekonominiu veiksmingumu, lygis, kurį diegia aukščiausio lygio vadovai, atitinkamai veikia darbuotojų motyvaciją ir organizacijos įsipareigojimus. Rezultatai rodo, kad tam tikrų vertybių universalumas ir aukščiausių vadovų poreikis bei noras jas efektyviai skleisti yra tinkamas šiandienos globalaus pasaulio aplinkoje  

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertybės, įsipareigojimas, kultūra, Estija, Vokietija, Graikija ir Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict