ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
MAKROEKONOMINIAI IR MIKROEKONOMINIAI ATVIRO TIPO INVESTICINIŲ FONDŲ INVESTAVIMO VEIKSNIAI 1997-2015 M.
Grzegorz Mentel, Jacek Brożyna, Beata Szetela, Krzysztof Kompa

SANTRAUKA. Lenkijos investicinių fondų rinka nuolat keičiasi. Tai pastebėta ne tik atlikus grynojo turto vertės analizę, bet ir dėl to, kad padaugėjo žinių apie veiksnių, turinčių įtakos investavimo efektyvumui, nustatymą ir analizę. Nepaisant to, kad nėra paprasto ir vienareikšmio veiksmingumo vertinimo metodo, galima pastebėti, kad jo tyrimas tampa itin svarbus pasaulinės finansų krizės kontekste. Tai leidžia palyginti fondų sukaupto turto valdymo kokybę ir akcijų rinkų griūtį "bulių" rinkos sąlygomis. Straipsnis yra dabartinio investicijų fondų efektyvumo tyrimo dalis. Tyrimo tikslas - glausta makroekonominių ir mikroekonominių atviro tipo investicinių fondų veiklos veiksnių charakteristika per pastaruosius metus. Tyrime apžvelgta kelioms dešimtims investicinių fondų priklausantys kapitalo fondai, obligacijų, pinigų rinkos grupės ir subalansuoti fondai, Lenkijos rinkoje veikę nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. Apklausa buvo atlikta fonduose pasirinktinai naudojantis bendraisiais rodikliais ir makroekonominių bei mikroekonominių veiksnių koreliacijos vertinimu .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų skolinimas, kredito rizika, neveiksnios paskolos, krizės pradžia, Rumunijos bankai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict