ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ TVARUMO TYRIMAS, ATLIKTAS MAŽIAUSIŲ DALINIŲ KVADRATŲ STRUKTŪRINIŲ LYGČIŲ MODELIAVIMO METODU
Elena-Mădălina Vătămănescu, Florina Pinzaru, Andreia Gabriela Andrei, Alexandra Zbuchea

SANTRAUKA. Straipsnyje aptariama mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tvarumo konfigūracija pagal kelis aspektus. Tai inovacijų ir kokybės būtinybė, domėjimasis technologine plėtra, socialinių tinklų kapitalizacija ir transakcinės orientacijos požiūriu. Remiantis naujausiais darbais šia tema, sukurtas konceptualus modelis, patikrintas pasitelkus mažiausių dalinių kvadratų struktūrinių lygčių modeliavimo metodą (angl. partial least squares structural equation modeling, PLS-SEM). Tyrime panaudoti duomenys, surinkti 98 Rumunijos paslaugų sektoriaus MVĮ, dalyvavusiose 2016 m. pavasarį atliktoje apklausoje. Siekiant išbandyti modelį, pasirinktas nuokrypiu pagrįstas struktūrinių lygčių modeliavimas, PLS-SEM. Taikant šį metodą, galima atlikti išsamią, tiek formatyvinių, tiek reflektyvinių modelių, statistinę analizę. Nustatyti faktai parodė, kad inovacijos ir kokybės gerinimas, technologinė plėtra bei socialinių tinklų kapitalizavimas turi įtakos verslo tvarumui. Norėdami užtikrinti tvarumą, verslininkai pasitelkia socialinių tinklų kapitalizaciją (angl. social networks capitalization, SNC), inovacijas ir kokybės gerinimą (angl. innovation and quality, I&Q) bei technologinę plėtrą (angl. technological development, TH). Tačiau pagrindinė tvarių įmonių "varomoji jėga" yra inovacijų ir kokybės gerinimas. Jie atlieka tarpininko funkciją tarp įmonės orientavimosi į technologinę plėtrą, verslo sandoriu ir šių tvarumo tikslų: ilgalaikio pelningumo, pirkėjų lojalumo, aplinkosaugos aspektų ir bendruomenės gerovės gerinimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: PLS-SEM, struktūrinis modelis, tvarumas, kokybė, inovacijos, socialiniai tinklai, technologinė plėtra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict