ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
DAUGIAKRITERINIŲ GRUPINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO VERTINIMAS PAGAL TERITORINĮ INTERVALINIŲ ANTROJO TIPO NEAPIBRĖŽTŲ AIBIŲ REITINGAVIMĄ (EAMRIT-2F)
Mehdi Keshavarz Ghorabaee, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Maghsoud Amiri, Jurgita Antuchevičienė

SANTRAUKA. Antrojo tipo neapibrėžtoji aibė, kuriai būdinga neapibrėžta narių funkcija, suteikia daugiau laisvės iliustruoti tikrovės neužtikrintumą ir miglotumą. Intervalinės antrojo tipo neapibrėžtos aibės naudojamos plačiausiai. Jos labai naudingos modeliuojant daugiakriterines sprendimų priėmimo problemas. Straipsnyje pristatomas naujas metodas, skirtas priimti daugiakriterinius grupinius sprendimus: tai vertinimas, pagrįstas teritoriniu metodu reitinguojant antrojo tipo neapibrėžtas aibes (angl. Evaluation by an Area-based Method of Ranking Interval Type-2 Fuzzy sets (EAMRIT-2F)). Pirmiausia, siūlomas naujas intervalinių antrojo tipo neapibrėžtų kategorijų reitingavimo metodas, kurio svarbiausias veiksnys - po aukštesnės ir žemesnės narystės funkcijomis esanti teritorija ir neapibrėžtų aibių tikimybės laipsnis. Siūlomo metodo reitingavimo vertės taip pat lyginamos su kai kuriais jau esamais metodais. Straipsnyje pristatomas EAMRIT-2F metodas, grindžiamas siūlomu intervalinių antrojo tipo neapibrėžtų aibių reitingavimo metodu, taikomu sprendžiant neapibrėžtas daugiakriterinių grupinių sprendimų priėmimo problemas. Siekiant iliustruoti siūlomą metodą, jis taikomas tada, kai reikia pasirinkti paslaugos teikimo lokaciją. Tai parodo, kaip siūlomas metodas veikia neapibrėžtų daugiakriterinių grupių sprendimo priėmimo atveju. EAMRIT-2F metodo rezultatas palygintas su penkių kitų metodų rezultatais. Lyginimas parodė siūlomo metodo ir kitų metodų nuoseklumą ir atitikimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: intervalinės antrojo tipo neapibrėžtos aibės, daugiakriterinis grupinių sprendimų priėmimas, MCDM, reitingavimo vertė, tikimybės laipsnis, EAMRIT-2F.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict