ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
AR REGIONINIS PREKYBOS ATVIRUMAS SKATINA PROFESINĮ RENGIMĄ RUMUNIJOJE?
Alina Irina Popescu, Paulo Reis Mourao

SANTRAUKA. šiame straipsnyje analizuojamas žmogiškojo kapitalo formavimasis, atsižvelgiant į didėjantį Rumunijos administracinių vienetų, t. y. apskričių, prekybos atvirumą. Regionai turi ypatingų poreikių žmogiškojo kapitalo kaupimo atžvilgiu, taigi didėja patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Suteikto tęstinio profesinio rengimo kursų kiekis geriausiai atspindi tikrą patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų poreikį regioniniu lygmeniu vietinės ekonomikos sąlygomis. Remiantis panelinių duomenų skaičiavimais, galima teigti, kad prekybos atvirumo lygis kiekvienoje Rumunijos apskrityje turėjo didelę įtaką didėjančiam tęstinio profesinio rengimo absolventų skaičiui. Atlikti skaičiavimai buvo sutikrinti su literatūroje pateiktais kintamaisiais: skaičiuotas realusis BVP vienam gyventojui, įstojusiųjų skaičius ir pramonės produkcijos indeksas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žmogiškasis kapitalas, prekybos atvirumas, Rumunija, regioninė ekonomika, profesinis rengimas ir mokymas, tęstinis profesinis rengimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict