ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
RIZIKOS VALDYMO EKONOMINIO EFEKTYVUMO VERTINIMAS TAIKANT EKONOMINĖS LOGISTINĖS ANALIZĖS TEORIJĄ
Aurelijus Cvilikas, Edita Jurkonytė-Dumbliauskienė

SANTRAUKA. Intensyvėjant bankų sektoriaus priežiūros procesams ir griežtėjant reikalavimams bankų rizikos valdymui, vis daugiau dėmesio skiriama bankų rizikos valdymo ekonominio efektyvumo vertinimui ir analizei. Tai itin aktualu smulkioms finansų įstaigoms, kurioms rizikos valdymo instrumentų diegimas kaštų požiūriu yra itin reikšmingas. Tyrimo tikslas yra pateikti ekonominės logistinės analizės koncepcijos pritaikymo sprendimą vertinant bankų rizikos valdymo ekonominį efektyvumą. Tyrimas atliktas siekiant pagrįsti ekonominės logistinės analizės tinkamumą nagrinėjant bankų rizikos valdymo ekonominį veiksmingumą. Laikytasi prielaidos, kad egzistuoja priklausomybė tarp finansų įstaigos dydžio ir diegiamų rizikos valdymo sprendimų ekonominio efektyvumo. Tuo tikslu nagrinėti bankų rizikos valdymo ypatumai ir koncentruotasi į ekonominį rizikos valdymo aspektą. Tai leido įvertinti, kokią ekonominę naudą finansų įstaiga gauna diegdama naujus ar tobulindama esamus rizikos valdymo sprendimus. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad bankų rizikos valdymo efektyvumas auga didėjant finansų įstaigai. Tačiau šis didėjimas yra lėtėjantis. Apibrėžus rizikos valdymo naudos koeficiento reikšmę, kuri sietina su individualios finansų įstaigos gebėjimu sukurti pridėtinę vertę tobulinant esamas rizikos valdymo procedūras, būtent logistinės analizės funkcija leidžia tiksliai nusakyti tikėtiną bankinės rizikos valdymo efektą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonominė logistinė analizė, bankų rizikos valdymas, ekonominis efektyvumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict