ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
SPECIFINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA MVĮ FINANSAVIMUI. SLOVAKIJOS ATVEJIS
Aleksandr Ključnikov

SANTRAUKA.  Finansinė rizika yra viena dažniausiai iškylančių rizikų, su kuria tenka susidurti daugumos šalių verslininkams. Nepakankamas kapitalas, ribotos finansavimo galimybės yra vienos iš svarbiausių šios srities problemų. Ši problema kyla ne tik MVĮ Slovakijoje, bet ir visame pasaulyje dėl specifinių MVĮ bruožų. VMĮ finansavimo efektyvumo suvokimą Slovakijos rinkoje gali veikti daug veiksnių. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokią įtaką VMĮ finansavimo galimybėms turi specialūs bei dažniausiai stebimi tokie veiksniai: įmonės dydis ir pasiskirstymas, verslininko lytis ir išsilavinimo lygis bei verslo sėkmė MVĮ finansavimo atžvilgiu. Šiam tikslui pasiekti 2016 metais Slovakijos įmonėse buvo atlikta apklausa. Taikant Pirsono chikvadrato kriterijaus metodą, statistiškai išanalizuotos pirminės hipotezės. Straipsnyje pateikiamas atsakymas į klausimą, kurie paminėti veiksniai turėjo svarbią įtaką MVĮ finansavimui Slovakijoje. Analizės rezultatai patvirtino pastebimą ryšį tarp MVĮ finansavimo galimybių Slovakijoje ir tokių veiksnių, kaip dydis, regionas ir verslo sėkmė. Statistinės tarpusavio priklausomybė nepatvirtino verslininko amžiaus ir išsilavinimo lygio atvejai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansavimo galimybės, dydis, lytis, išsilavinimo lygis, verslo sėkmė, MVĮ finansavimas Slovakijoje.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict