ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
PRIEINAMUMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA - NAUJI IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS SPORTO KLUBŲ IR REKREACIJOS CENTRŲ VYSTYMUISI
Diana Rėklaitienė, Jūratė Požėrienė, Vida Ostasevičienė

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos sveikatingumo, rekreacijos centrų ir sporto klubų prieinamumą asmenims, turintiems judėjimo negalių. Sveikatingumo, rekreacijos centrų ir sporto klubų prieinamumas buvo vertinamas naudojant modifikuotą fizinės veiklos ir rekreacijos prieinamumo matavimo instrumentą (AIMFREE; Rimmer ir kt. 2004, 2005) bei pusiau struktūrizuotą interviu. Interviu metodu buvo apklausti sveikatingumo, rekreacijos centrų ir sporto klubų vadovai įvairiuose Lietuvos miestuose. Tyrime dalyvavo 28 informantai: 24 privačios pelno siekiančios ir 4 ne pelno siekiančios organizacijos, teikiančios sveikatos, sporto ir rekreacijos paslaugas. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad žmonėms, turintiems judėjimo negalią, vis dar sudėtinga patekti į sporto ir poilsio objektus, nors politika ir teisės aktai įgalino pašalinti aplinkos kliūtis neįgaliesiems. Sveikatingumo, rekreacijos centrų ir sporto klubų paslaugų pritaikymą neįgaliesiems apibrėžia šios svarbiausios sritys: fizinės aplinkos, rekreacijos ir sporto bazių pritaikymas bei tinkama darbuotojų kompetencija. Buvo nustatyta, kad komercinės įmonės, teikiančios sporto ir sveikatos paslaugas, buvo visiškai prieinamos žmonėms su negalia.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: negalia, rekreacijos ir sporto paslaugos, prieinamumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict