ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
KVAZI-NEOLIBERALIZMAS KAIP KVAZI-INSTITUCINIS MONIZMAS IR KRIZĖS PRIEŽASTYS PIETRYČIŲ EUROPOJE
Mimo Drasković, Veselin Draskovic, Yuriy Bilan, Milica Delibasic

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjama Pietryčių Europos pereinamojo laikotarpio krizės fenomenologija. Ji tiriama teoriniu ir retoriniu lygmeniu (modelinis neoliberalizmas) bei analizuojant praktinius jos pavyzdžius (kvazi-neoliberalizmas). Straipsnyje aptariama institucinio pliuralizmo pritaikymo funkcija, jos svarba ir reikalingumas, siūlantis pastovaus ekonominio vystymosi pavyzdį ir civilizacijos modelį. Jame kritikuojamos visos kvazi-institucinio monizmo formos. Nurodomos pražūtingos jo pasekmės. Darbe iškelta hipotezė, kad pagrindinius kvazi-neoliberalizmo raiškos būdus sukėlė oportunistinis elgesys, dominuojančios alternatyvių institucijų įtakos, taip pat viešųjų institucijų reglamentų pažeidimai. Išvada patvirtino pradinę hipotezę, todėl autoriai rekomenduoja vertinti ir tyrimuose taikyti institucinį pliuralizmą kaip civilizacijos ekonominio ir socialinio vystymosi rodiklį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: institucijos, oportunistinis elgesys, alternatyvios institucijos, kvazi-neoliberalizmas, institucinis monizmas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict