ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
DARBO LAIKO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAVIMO SPORTO SEKTORIUJE YPATUMAI
Dalia Perkumienė, Artūras Simanavičius, Laima Trinkūnienė, Kristina Bradauskienė

SANTRAUKA.  Sporto sektoriaus darbo organizavimas, kaip ir įvairiose įmonėse, yra dviejų struktūrų - formalusis ir neformalusis. Tai gali būti apibrėžiama kaip ryšys tarp darbuotojų, jų bendravimo ir santykių, susijusių su įmonės klausimais. Kiekvienos organizacijos struktūra yra individuali, ji dažniausiai priklauso nuo organizacijos vykdomos veiklos, tikslų ir, žinoma, nuo darbuotojų. Tyrimo tikslas - išanalizuoti darbuotojų darbo laiko organizavimo ypatumus Kauno sporto sektoriuje. Išanalizavus Kauno sporto sektoriaus darbuotojų darbo laiko organizavimą, galima pateikti tokias išvadas. Pirmiausia, nuolatinis darbo organizavimas yra įmonės egzistavimo pagrindas. Antra, darbo organizavimas yra neatskiriama kiekvienos įmonės dalis, nes tai labai svarbus kriterijus siekiant įmonės tikslų ir veiklos efektyvumo. Trečia, tinkamas darbo organizavimas reikalauja patirties, kurios paprastai gaunama, analizuojant atliktus darbus bei gerinant tolesnius darbų planavimo etapus. Ketvirta, darbo laiko organizavimas neatskiriamas nuo įmonės veiklos - ji padeda atlikti darbus ir įgyvendinti bendrovės tikslus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo laikas, organizavimas, sporto sektorius, darbinis pasitenkinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict