ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
INOVACIJŲ BARJERŲ VALDYMO ĮTAKA VIEŠBUČIO KONKURENCINGUMUI
Edmundas Jasinskas, Daiva Majauskienė

SANTRAUKA.  Norint greičiau įdiegti inovacijas, skatinančias įmonės konkurencingumą, reikia mažinti, valdyti jas stabdančius barjerus. Šiuo metu, sparčiai plečiantis turizmo verslui, viešbučiai patiria spaudimą iš vartotojų sparčiau diegti inovacijas. Nors viešbučiai patys yra suinteresuoti siūlyti naujoves, tačiau įvairūs barjerai tampa iššūkiu įmonėms, kurios nori pateikti į rinką naujus, patobulintus, turinčius pridėtinę vertę produktus ar paslaugas, suteikiančias verslui galimybę pasiekti geresnių rezultatų. Straipsnio tikslas - įvertinti inovacijų barjerų valdymo įtaką viešbučio konkurencingumui. Šiame straipsnyje teoriniu aspektu išanalizuoti inovacijų barjerai ir jų valdymo priemonės. Analizės rezultatas - sukurtas inovacijų barjerų valdymo įtakos teorinis modelis, susijęs su turizmo sektoriaus įmonių konkurencingumu. Šio modelio pagrindu buvo sudaryta tyrimo ekspertų apklausos anketa. Atlikus tyrimą nustatyta, kad prioritetų iškėlimas, darbuotojų mokymai, žinios bei technologijos (barjerų valdymo būdai) daro įtaką žmogiškųjų išteklių konkurencingumui. Atskirai vertinant vidinių ir išorinių barjerų valdymo priemones nustatyta, kad vidinės barjerų valdymo priemonės daro didžiausią teigiamą įtaką konkurencingumo rodikliams .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: inovacijų valdymas, inovacijų valdymo barjerai, viešbučiai, konkurenciniai pranašumai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict