ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
TRUMPALAIKIO Į SPRENDIMUS SUTELKTO UGDOMOJO VADOVAVIMO VEIKSMINGUMAS SKATINANT LYDERYSTĘ IR DARBUOTOJŲ MOTYVACIJĄ
Vinga Indriūnienė, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė, Arūnas Emeljanovas, Ilona Tilindienė

SANTRAUKA.  Šiuolaikinėje konkurencingoje rinkoje vadovams nebepakanka techninių ir valdymo įgūdžių, būtina atkreipti dėmesį į žmogiškuosius išteklius ir vadovavimo klausimus (Brand kt., 2013). Nors vadovavimo ir lyderystės tobulinimo tema nėra nauja mokslo pasaulyje, tačiau šioje sferoje vis dar esama neatsakytų klausimų, ji išlieka populiari planuojant taikomuosius tyrimus. Šiuolaikinės studijos akcentuoja ir analizuoja specifinę, tikslingą vadovo įtaką pavaldiniams, realizuojamą pasirinktu vadovavimo stiliumi kaip naujausiu ir visapusišku požiūriu. Tyrimu taip pat siekta išsiaiškinti šiuo metu plačiausiai nagrinėjamo ir dinamiškoje aplinkoje vertingo transformacinio vadovavimo stiliaus ypatybes. Straipsnio tikslas - atskleisti trumpalaikio į sprendimus sutelkto ugdomojo vadovavimo, kurį taiko vadovas, veiksmingumą skatinant darbuotojų motyvaciją. Straipsnyje apžvelgiamas trumpalaikis į sprendimus sutelktas modelis, aprašomas empiriškai patikrintas jo efektyvumas specifinėje šiuolaikinės organizacijos aplinkoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad trumpalaikio į sprendimus sutelkto konsultavimo modeliu paremtas vadovo ugdomasis vadovavimas yra veiksmingas skatinant darbuotojų vidinę motyvaciją ir mažinant motyvacijos stoką. Tai svarbu ir keičiant vadovo įvaizdį - tokiu atveju vadovo vadovavimo stilius suvokiamas kaip labiau transformacinis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: trumpalaikis į sprendimus sutelktas konsultavimas, ugdomasis vadovavimas, lyderystė, darbuotojų motyvacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict