ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
E. VERSLO KOKYBINIŲ KRITERIJŲ TAIKYMAS: PASAULIO RINKOS ANALIZĖ
Tadas Limba, Gintarė Gulevičiūtė, Giedrius Romeika, Mindaugas Kiškis

SANTRAUKA.  Įmonės suinteresuotos pereiti prie e. verslo, nes tai padeda gauti pelno. Svarbiausia, kad e. verslas gali padidinti pardavimus ir sumažinti kainą. Šie sėkmės kriterijai yra lengvai pamatuojami. Svarbiau yra įvertinti nepamatuojamus sėkmės kriterijus, tokius, kaip vartotojo pasitenkinimą, arba kokybę. Kalbėdami apie e. verslo kokybinius kriterijus, įvairūs autoriai išskiria orientaciją į vartotoją, duomenų ir informacijos kokybę, kūrybiškumą, saugumą, e. verslo sistemų kokybę. Tačiau nėra išskirti visiems priimtini e. verslo kokybiniai kriterijai, neišanalizuotas jų taikymas pasaulio rinkos kontekste. Šio straipsnio tikslas - įvertinti, ar gerai žinomi e. verslo pavyzdžiai (Amazon, Tesco, GetJar) atitinka e. verslo kokybinius kriterijus, išskirtus mokslininkų. Atliekant tyrimą, taikyti mokslinės literatūros dedukcijos (išvados), analizės (gautų duomenų analizė), analogijos (duomenų lyginimas), apibendrinimo (pagrindiniai aspektai), indukcijos ir lyginimo metodai. Siekiant įvertinti e. verslo kokybinių kriterijų taikymą pasaulinės rinkos kontekste, buvo pasirinkta atvejo analizė, kaip vienas svarbiausių kokybinės analizės metodų, leidžiantis gilintis į naujus reiškinius. Tyrimo rezultatai parodė, kad žinomi e. verslo pavyzdžiai (Amazon, Tesco, GetJar) atitinka e. verslo kokybinius kriterijus, kurie dažniausiai nurodomi moksliniuose šaltiniuose (orientacija į vartotoją, informacijos, duomenų kokybė). Siekiant sukurti sėkmingą verslą, galima rekomenduoti remtis būtent šiais kriterijais.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: informacinės technologijos, e. verslas, pasaulio rinka, atvejo analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict