ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
2007-2009 METŲ KRIZĖS POVEIKIS BANKŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMUI: ĮRODYMAI IŠ 11 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ
Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil

SANTRAUKA.  Šio darbo tikslas - išanalizuoti ilgalaikį 2007-2009 metų pasaulinės finansų krizės poveikį 11 Vidurio ir Rytų Europos šalių bankininkystės sektoriams. Dėmesys sutelktas į krizės pasekmes bankų veiklos rezultatams, ypač į bankų stabilumą, pelningumą ir skolinimo politiką. Išanalizavus bankų veiklos rezultatus, pasiūlyta pridėti naują analitinį įrankį: pagal rizikos lygį koreguojamą daugialygmenės veiklos rezultatų (angl. MLP) balą. Todėl empirinėje darbo dalyje analizuojama, ar Vidurio ir Rytų Europos bankininkystės sektorių veiklos rezultatai, įvertinti tarp kitų pagal MLP balą, buvo paveikti krizės. Išsiaiškinta, kad 11 Vidurio ir Rytų Europos bankų buvo skirtingai paveikti krizės, o po krizės demonstravo skirtingus veiklos rezultatus. Pažangioms šalims reikšmės turėjo rinkos gylis, o likusiai grupei buvo svarbus bankų dydis ir universalumas. Atliekant empirinį tyrimą, pasinaudota duomenų rinkiniu, kurį pakoregavo 2004-2014 metų laikotarpio duomenys apie Vidurio ir Rytų Europos šalis ES nares. Duomenys paremti "Bankscope" duomenų baze pasitelkus panelinių duomenų modelius nekonsoliduotiems bankininkystės duomenims.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Vidurio ir Rytų Europos bankininkystė, bankų veiklos rezultatai, banko įmonių paskolos, veiklos rezultatais paremtas MLP balas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict