ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
VADYBOS PERSONALO NUOMONIŲ ĮTAKA RINKOS IR BALANSINĖS VERTĖS SANTYKIUI
Renata Myškova, Petr Hajek

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - nustatyti, kokį poveikį turi informacija, pateikta įmonių akcijų rinkos vertės metinėse ataskaitose turto balansinės vertės ir dividendų politikos kontekste. Šiuo metu vis dažniau reikalaujama, kad įmonės valdyba labiau įsitrauktų į metinėse ataskaitose pateiktos informacijos struktūros ir apimties tobulinimo procesą. Valdyba skatinama atsižvelgti ne tik į teisės aktų reikalavimus, bet siekti sustiprinti įmonės poziciją tarp suinteresuotų šalių. Norint įvertinti įmonės veiklą, nepakanka į metines ataskaitas įtraukti tik finansinius įrašus, jos finansinę būklę ir vietą rinkoje. Naujausi empiriniai duomenys rodo, kad informacija, surinkta iš tekstinių dokumentų, pagerina finansinės krizės ir akcijų rinkos prognozės modelių tikslumą. Šiame straipsnyje analizuojamas rinkos ir balansinės vertės santykis. Autoriai kelia prielaidą, kad akcijų rinkos vertei įtakos turi ne tik turto balansinė vertė ar dividendų politika, bet ir metinėse ataskaitose pateiktos nuomonės. Vertinami ir pasirinkti pagrindinės analizės rodikliai. Gauta vertė analizuojama kartu su nuomonėmis, pasitelkus žodžių pasikartojimo modelį. Atsižvelgdami į informacijos asimetriškumą ir signalizavimo teoriją, remdamiesi nuomonių, išreikštų atskirais žodžiais ir frazėmis, analize bei kita informacija, surinkta iš metinių ataskaitų, investuotojai gali susidaryti nuomonę apie ateities pasipelnymo galimybę. Pasipelnymo galimybę ateityje turėtų atsispindėti rinkos akcijų vertė bei rinkos ir balansinės vertės santykio pokytis. Nustatyta, kad grynąjį optimizmą metinėse ataskaitose palankiai priimama suinteresuotos šalys. Tai suponuoja aukštesnį rinkos ir balansinės vertės santykį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadybos personalo nuomonės, akcijų birža, rinkos ir balansinės vertės santykis, dividendų politika, fundamentalioji analizė, žodžių pasikartojimo modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict