ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
AR ĮMONĖS TURĖTŲ NERIMAUTI DĖL DIDELIO AKCINIO KAPITALO CENTRINĖJE IR RYTŲ EUROPOJE?
Radosław Kurach, Tomasz Słoński

SANTRAUKA.  Europos Sąjungos plėtra keičia CRE šalių rizikos profilį. Centrinės ir Rytų Europos (CRE) akcijų rinkos tradiciškai buvo laikomos rizikingesnėmis, tad ir jų kapitalas, atsižvelgus į brandesnes rinkas, didesniu. Tačiau dėl integravimosi į Europą, per paskutinį dešimtmetį pastebėtas staigus šių kylančių rinkų vystymasis jų prityrimo ir galimybių atžvilgiu. Šios aplinkybės paskatino pasirinkti tyrimo tikslą - analizuoti kapitalo nuokrypio Europos Sąjungoje dydį. Tyrimo aktualumas - unikali 11-os įmonių akcijų, įtrauktų į kelių biržų sąrašus CRE ir brandesnėse Europos rinkose (2010-2014 m.), imtis. Pateiktoje imtyje daugumos įmonių akcijos įtrauktos į daugiau nei dviejų vertybinių popierių biržas. Tai leidžia geriau suprasti šalies rizikos premijų skirtumus. Siekiant įrodyti, kad rizikos premijų vertinimas šalies mastu yra pasenęs, pasitelkta kointegravimo metodologija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Centrinės ir Rytų Europos šalys, kylančios rinkos, įtraukimas į kelių biržų sąrašus, kointegravimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict