ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
FINANSINIO MODELIO RIZIKA - INVESTUOTOJŲ PERSPEKTYVA
Krzysztof Jajuga

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje nagrinėjama labai svarbi modelio rizikos problema, kuri teoriniu ir praktiniu atžvilgiu tapo esminiu rizikos klausimu. Modelio rizika susiformuoja praktiškai panaudojus nepastovų modelį. Straipsnyje pateikti trys neapibrėžtumo šaltiniai, suformuojantys modelio riziką: modelio struktūros neapibrėžtumas, modelio parametrų neapibrėžtumas ir modelio pritaikymo neapibrėžtumas. Darbe taip pat pateikiami modelio rizikos vertinimo metodai. Tyrimo metu buvo analizuojami modeliai, taikomi priimant investicinius sprendimus. Pirmasis modelių tipas yra normatyviniai modeliai, puikiai žinomi teorijoje ir labai dažnai pritaikomi praktikoje. Straipsnyje pateikiamas sintetinis šių modelių sisteminimas. Pasirinkti kiti du modeliai - akcijų portfelio ir pasirinkimo sandorių įkainojimo modelis. Abiem atvejais pateikti modelių rizikos įvertinimo būdai su pavyzdžiais. Antrasis aprašytasis modelis yra finansinės atskaitomybės, susidarantis iš finansinių ataskaitų ir padedantis investuotojui priimti reikiamus sprendimus. Straipsnyje taip pat pateiktos galimos įmonės rizikos nustatymo išvados .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: modelių rizika, portfelio teorija, pasirinkimo sandorių įkainojimas, finansinė ataskaita, pažeidžiamumo priemonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict