ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
MOBILIŲJŲ MOKĖJIMŲ SISTEMOS LENKIJOJE - VARTOTOJŲ POMĖGIŲ ANALIZĖ
Witold Chmielarz, Konrad Luczak

SANTRAUKA.  Šio straipsnio tikslas - apžvelgti esamą mobiliųjų mokėjimų padėtį Lenkijoje iš naudotojo perspektyvos ir nustatyti vartotojų pomėgius, susijusius su mobiliųjų bankų komunikacija bei programos integracija. Pirmiausia autoriai suformulavo prielaidas ir tyrimo procedūrą, tada atliko duomenų analizę ir pristatė detalų rezultatų aprašymą. Paskutinėje straipsnio dalyje pateiktos santraukos ir išvados, pristatytos galimos mobiliųjų mokėjimų plėtros Lenkijoje tendencijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mobilieji mokėjimai, elektroniniai mokėjimai, ne grynųjų pinigų operacijos, naudotojo sąsajos pomėgiai, mobilieji bankai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict