ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
FINANSINIŲ INVESTICIJŲ GRĄŽOS PASISKIRSTYMO ASIMETRIJOS KOEFICIENTO ĮVERTINIMAS IR TESTAVIMAS
Krzysztof Piontek

SANTRAUKA.  Teisingas potencialaus pasiskirstymo asimetrijos koeficiento nustatymas gali būti labai reikšmingas įkainojant pasirinkimo sandorius, sudarant investicinį portfelį ar įvertinant rizikas. Tačiau išlieka atviras klausimas, ar investicijų į akcijas grąžos ir palūkanų pasiskirstymas rodo asimetrijos koeficientą. Kai kurios grąžos normos laiko eilučių charakteristikos (daugiausia sunkiosios uodegos ir išskirtys) nepatvirtina tam tikrų plačiai naudojamų simetrijos testų. Šiame darbe trumpai apžvelgiami ir aptariami keturi konkretūs asimetrijos koeficiento grąžos pasiskirstymo nustatymo metodai: klasikinis Jarque-Bera testas, pakoreguotas Jarque-Bera testas, paremtas GARCH (1,1) modeliu, taip pat Pearsono sąlyginio skirstinio IV tipas bei nepriklausantis nuo skirstinio asimetrijos koeficiento testas. Pastarasis panaudotas dviejuose pavyzdžiuose. Praktinėje darbo dalyje pagal pristatytus testus buvo išanalizuotos 282 Lenkijos finansinės laiko eilutės (akcijos, indeksai). Gauti rezultatai patvirtino, kad apie 40 % ištirto dieninio grąžos pasiskirstymo ir apie 18 % savaitinio grąžos pasiskirstymo rodo asimetrijos koeficientą, tačiau dažnu atveju testai pateikia skirtingas išvadas, tad rezultatai yra dviprasmiški. Tyrimu įrodyta, kad grąžos pasiskirstymo asimetrija yra itin populiari praktikoje. Todėl gali tekti apsvarstyti kai kurias metodų, pasitelkiamų įvertinant rizikas ir įkainojant finansines priemones, modifikacijas. Šiuo atveju remiamasi metodais (klasikinėmis versijomis), kurių grąžos pasiskirstymas yra simetrinis .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: asimetrijos koeficientas, simetrijos testai, investicijų į akcijas grąžos pasiskirstymas, išskirtys, sunkiosios uodegos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict