ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
ATSARGŲ TIEKIMO MARŠRUTO SUDARYMO PROBLEMA PLANAVIMO PAGAL KINTANČIUS RODIKLIUS KONTEKSTE
Paweł Hanczar, Jacek Kaleta

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje ieškoma atsargų tiekimo maršruto sudarymo problemos sprendimo planavimo pagal kintančius rodiklius kontekste. Autoriai bando nustatyti potencialius tiekėjo valdomų atsargų strategijos taikymo uždelstiems pristatymams privalumus. Siekiama nustatyti ir įvertinti potencialias santaupas, atsirandančias klasikinę transporto maršrutų sudarymo problemą pakeitus atsargų tiekimo maršruto planavimo problema. Straipsnyje lyginami paskirstymo planai, pagrįsti klasikiniais transporto maršrutų sudarymo algoritmais, su planais, paremtais atsargų tiekimo maršruto planavimu, susijusiu su skirtingais strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiais. Tyrimo tikslas yra sukurti praktiškai pritaikomą sprendinių metodiką, kuri yra labai svarbi planuojant įmonės išteklius ir transporto parko naudojimą. Norint išspręsti bandomuosius uždavinius, atsižvelgta į dar du papildomus metodus. Pirmasis yra išplėstinis tikslaus transporto maršrutų sudarymo uždavinių strategijos modelis, kurį pasiūlė Miller (1960). Atsižvelgus į problemų sudėtingumą (sprendiniai gali būti rasti tik bandomiesiems uždaviniams iki 6 vietų), taip pat siūlomi euristiniai algoritmai. Jie leidžia rasti optimalius sprendinius naudojant mišrųjį sveikųjų skaičių programavimo metodą ir yra taikomi norint surasti sudėtingesnių uždavinių sprendinius. Darbe pristatomi kompiuteriniai eksperimentų rezultatai, iliustruojantys pasirinkto metodo efektyvumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: atsargų tiekimo maršruto planavimo problema, tiekėjo valdomų atsargų strategija, strateginis planavimas, logistika, transporto optimizavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict