ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
EKOLOGIŠKAS VARTOJIMAS: SKIRTUMAS TARP POŽIŪRIŲ IR ELGSENOS
Aistė Diržytė, Ona Gražina Rakauskienė

SANTRAUKA.  Ekologiškas vartojimas yra tausojančios elgsenos dalis. Ji analizuota įvairiais aspektais, kadangi manoma, jog planetos, žmonių ir kitų joje gyvenančių gyvūnų rūšių ateitis gali priklausyti nuo tikslaus ir išsamaus tausojančios elgsenos suvokimo. Nors Lietuvos Vyriausybė deda pastangas išugdyti tausojančią kultūrą bei kurti palankią administracinę ir teisinę terpę privačioms ir viešoms tausojimą remiančioms iniciatyvoms, būtina atlikti realių visuomenėje vyraujančių tausojimo įsitikinimų ir elgsenos analizę, kadangi požiūriai lemia žmonių elgseną, o elgsena - visuomenės gyvenimo kokybės raidos perspektyvas. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti lietuvių požiūrius ir elgseną, susijusią su ekologišku vartojimu. Jame taip pat sprendžiamas subjektyvus respondentų gerovės klausimas, nulemiantis Lietuvoje vyraujančius ekologiško vartojimo požiūrius ir elgseną (n=1002). Duomenų analizės metu atskleista, jog nors ekologiškas vartojimas yra laikomas ypatingai svarbiu, tai ne visada atsispindi vartotojų elgsenoje. Apklausos metu išsiaiškinta, jog paprastai daugiau nei pusė respondentų neperka ekologiško maisto, o beveik penktadalis perka jį tik 1-3 kartus per pusę metų. Todėl galima teigti, jog ekologiško maisto, panašiai kaip ir ekologiškų namų priežiūros priemonių, vartojimo koeficientas Lietuvoje yra labai žemas. Gavus rezultatus galima teigti, kad egzistuoja neatitikimas tarp požiūrių į ekologiškus produktus ir ekologiškų produktų pirkimo. Du trečdaliai respondentų pripažino ekologiško vartojimo svarbą, tačiau dauguma jų gali būti apibūdinami kaip neekologiško maisto vartotojai, kadangi jie neperka ekologiško maisto ar ekologiškų namų priežiūros priemonių. Tyrimo rezultatų analizė parodė statistiškai svarbius elgesio skirtumus, egzistuojančius tarp žmonių grupių, suvokiančių ir nesuvokiančių ekologiškų produktų svarbą. Asmenys, kurie suvokia ekologiškų prekių svarbą, šias prekes įsigyja dažniau. Todėl rezultatas atspindi požiūrio į ekologiją ir ekologiškos elgsenos tendencijų dermę. Taigi, išanalizavus duomenis išsiaiškinta, kad ekologiškų prekių pirkėjai yra laimingesni. Vis dėlto, nors ekologiškų prekių pirkimas laikomas labai svarbiu, šis požiūris nebūtinai daro įtaką pirkėjų elgsenai. To priežastys gali būti ekonominės, kadangi ekologiški produktai yra brangesni. Tačiau šiai prielaidai būtina gilesnės analizės .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekologinės pusiausvyros išlaikymas, ekologija, vartojimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict