ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
EKONOMINIS VYSTYMASIS. AR POSTKOMUNISTINĖSE ŠALYSE ĮVYKO KONVERGAVIMO PROCESAS?
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweł Smaga, Bartosz Witkowski

SANTRAUKA.  Šiuo straipsniu siekiama išsiaiškinti, ar per pastaruosius 20 metų postkomunistinių šalių ekonomikos sektoriams pavyko pasivyti pasaulio finansų lyderes. Straipsnyje analizuojamos ankstesniuose tyrimuose netyrinėta beta-konvergencija ir sigma-konvergencija, taip pat tiriamos konvergencijos grupės pagal du ekonominio vystymosi rodiklius. Pirmasis yra banko kredito ir BVP santykis, kuris parodo bankų sektoriaus vystymąsi. Antrasis - banko kredito ir akcijų rinkos kapitalizacijos santykis, naudojamas kaip finansavimo struktūros pavyzdys. Šis modelis buvo pritaikytas 19-ai postkomunistinių Europos šalių ir 21-ai išsivysčiusiai šaliai per 1995‒2014 metų laikotarpį. Tyrimas leido nustatyti ryškius beta-konvergencijos ir sigma-konvergencijos požymius. Analizė patvirtino, kad pasaulinė finansų krizė padėjo sumažinti tam tikrų šalių atsilikimą konvergencijos procese. Pritaikius naują ekonominio saugumo struktūros tyrimo metodą, išryškėjo preliminarūs įrodymai, kad stipresnis saugumo tinklas galimai pristabdė konvergencijos procesą. Nors postkomunistinių šalių negalima priskirti vienam konvergencijos lygmeniui, tačiau kelios iš jų turi panašumų. Tai parodo, kad finansų sistemos šiose šalyse vystosi skirtingu greičiu ir jų negalima laikyti monolitinėmis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: postkomunistinės šalys, ekonominis vystymasis, konvergencija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict