ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
  • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Straipsnis
BANKŲ SEKTORIAUS SKOLINIMO VEIKLOS DINAMIKA ATSIŽVELGIANT Į CENTRINIŲ BANKŲ ŽEMŲ PALŪKANŲ NORMŲ POLITIKĄ
Irena Pyka, Aleksandra Nocon

SANTRAUKA.  Siekdami susidoroti su pasaulinės finansų krizės padariniais, daug centrinių pasaulio bankų labai skubiai sumažino bazinių palūkanų normas. Tokia politika, kurios buvo laikomasi ilgą laiką, taip pat žymiai paveikė Lenkijos nacionalinio banko palūkanų normos sumažinimą. Straipsnyje nagrinėjama žemų palūkanų normų taikymo technika kaip instrumentas, kurį pasaulinės finansų krizės metu savo pinigų politikai taiko dauguma centrinių bankų. Lenkijos bankų sistemoje nulinių palūkanų normos politika apibūdinama kaip specifinė. Jos prielaidos ir pagrindiniai bruožai - svarbi analizės dalis. Straipsnyje aprašytu empiriniu tyrimu bandyta išsiaiškinti, kokią įtaką Lenkijos bankų sektoriaus kreditų struktūros pasikeitimams turėjo Lenkijos nacionalinio banko palūkanų normos sumažinimas. Periodiniai dydžių palyginimai ir jų vertinimas dalinai patvirtino tyrimo hipotezę, jog Lenkijos nacionalinio banko palūkanų normos sumažinimas 2007-2015 metais padarė įtaką skolinimo dinamikai Lenkijos bankų sektoriuje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pagrindinės palūkanų normos, skolinimo veikla, nulinių palūkanų normų politika, struktūra pagal bankų paskolų tipą, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict